×

Sportcafé Zuidoost: impressie meeting 18 april 2022

20220418_135216.jpg

Sportcafé Zuidoost: impressie meeting 18 april 2022

Algemeen | | 264 keer gelezen

De meeste sportcafés Zuidoost zoals de afgelopen jaar georganiseerd, zijn gehouden in Amsterdam Zuidoost. Een aantal kennissessies is op locatie gehouden (zoals een bezoek aan de schoolsportclub in Rotterdam en de proeftuin sport en welzijn in Zeist). Meest succesvolle sportcafés zijn gehouden in combinatie met een sportevent. Zoals daar was een sportcafé in Borchland gekoppeld aan het Turngala in de Ziggo Dome. Reden voor de organisatie om een dergelijke constructie te zoeken. Nu was er een combinatie gepland eind januari, waarbij er een koppeling lag met het EK-Futsal in het Ziggo Dome. Alleen gooide corona roet in het eten. Een nieuwe kans was de koppeling van het sportcafé Zuidoost aan de Champions League van het hockey, de finales van het EHL-toernooi in Amstelveen. Als locatie voor het sportcafé was gekozen voor de intieme kantine van de cricketclub VRA.

Een kleine veertig trainers, vakdocenten, bestuurders en andere betrokkenen bij de sport in Zuidoost hadden per fiets, auto en openbaar vervoer hun weg gevonden naar het Amsterdamse Bos. Na een korte introductie door stichting Toekomst en Talent was het mede organisator Sander Brinkhuijsen van Teamsportservice Amsterdam die de gastsprekers aan de aanwezigen introduceerde, die een smakelijke kip-curry maaltijd mochten verteren.

Eerste spreker was Peter Hoitinga voorzitter van hockeyclub Amsterdam Dynamics die een kijkje in de keuken gaf bij de op- en doorstart van de club spelend op het Bijlmer Sportpark. Via een brandkey sessie is invulling gegeven aan de identiteit van de club. In samenwerking met de hockeybond (KNHB), het stadsdeel Zuidoost en de RABO Foundation wordt vorm gegeven aan hockey in de Bijlmer. Momenteel wordt gewerkt met het model van 6*6 bij jeugdwedstrijden, ook wel Urban Hockey genoemd. Met trainster Maartje Scheepstra wordt hockey gepresenteerd bij en op scholen en op pleintjes. Van belang voor de jeugdleden is met name herkenbare trainers en gezichten voor de groep. Format is om door ouderparticipatie nieuwe trainers en bestuursleden te genereren voor de vereniging.

De volgende presentatie werd gedaan door Revilinho Graanoogst en Robert Kathusing, resp. de nieuwe teamleider van het team Sportstimulering Zuidoost (Revilinho) en sportmakelaar (Robert). Andere sportmakelaars zijn Eva Katona en Maarten Groen. Harry Supheert is doorgestroomd naar het team ‘Projecten’ van de gemeente (Sociaal Domein). Het team kent als doel het stimuleren van structureel sport- en beweegaanbod in Zuidoost en tevens de ondersteuning van de sportaanbieders, tenslotte het toepassen van de kracht van sport. Het team kent een aantal aandachtsgebieden zoals: Wijksport, Schoolsport, Sportaanbieders, Sportloket (fysiek, mobiel en digitaal) en Evenementen (o.a. Topsport). Filosofie is een goede samenwerking met vakdocenten van de basisscholen, het koppelen van schoolsporten aan naschools aanbod en daarna weer aan de sportverenigingen. Voor trainers en vakdocenten (beide doelgroepen waren vertegenwoordigd) zijn een aantal faciliteiten beschikbaar: VOG, cursus ‘Veilige Handen’ en diverse diploma’s Sport (JSB, LSR, ASM). Daarnaast is er de faciliteit ‘De Assistent’ om de ca. 15.000 trainers verder te vormen.

Als laatste spreker was Tessa Blom aanwezig. Tessa gaf toelichting op ‘De Assistent’. Verenigingen kunnen een workshop volgen en hier profijt uit halen. Met haar kennis van de Sportpedagoog zijn een aantal sportverenigingen uit Zuidoost versterkt met een aantal praktische gedragskaders. Tot slot had Tessa een aantal voorbeelden voor positief coachen, toe te passen door vakdocenten en trainers. In een aantal gevallen gaat het om anders denken, investeren in trainers en ouders. En vooral ook leren van elkaar.

Tijdens de aansluitende vragenronde aandacht voor volwaardige sportaccommodaties in Zuidoost, dit met verwijzing naar een plan voor het Bijlmer Sportpark. Goed voor de diverse clubs van het sportpark om samen hun zorgen, maar ook kansen te bespreken. Ander zorgitem was de instroom van nieuwe trainers waar de meeste clubs zeker behoefte aan hebben. Koppeling met de diverse opleidingen (JSB en LSR) kan een oplossing zijn. Al met al een waardevol sportcafé Zuidoost, met weer nieuwe contacten over en weer. Inschatting dat in het najaar er weer een sportcafé in Zuidoost wordt georganiseerd.

20220418_144320.jpg

Presentatie door het team Sportstimulering van het stadsdeel Zuidoost.


Terug

Contact

Heeft u tips, nieuws, andere informatie of een foutje gezien? Geef het dan gerust door!

...

Stichting Toekomst en Talent is sinds 1974 actief in Amsterdam Zuidoost. In eerste instantie als belangenbehartiger voor de sportverenigingen van sportpark de Toekomst, vanaf 2012 als maatschappelijk georiënteerd partner voor sportieve gezonde ontmoetingen in Zuidoost.