×

NOC#NSF en RVVB debat: “Budget Sport naar een half miljard”

NOC#NSF en RVVB debat: “Budget Sport naar een half miljard”

Algemeen | | 344 keer gelezen

Ook dit jaar werden tijdens de Nationale Sportvakbeurs (9 november Gorinchem) weer de nodige congressen georganiseerd, waarbij net als bij de Sportcafés en Inspiratiesessies in Zuidoost, kennisdeling centraal staat. Tijdens het Sportdebat mocht verenigingsbestuurder uit Zuidoost, Hanna Wintzen (penningmeester Amsterdam Dynamics) haar visie geven. Verder was één van de hoogtepunten de presentatie van Zedgar Veldhuizen, die namens de gemeente een presentatie gaf over de duurzame inrichting van de openbare ruimte op het gebied van sport en bewegen (zie artikel 10 november over inrichting Adidas plein in Gaasperdam.

De laatste jaren is de Nationale Sport Vakbeurs uitgegroeid van leveranciers van materialen beurs, naar mede een leverancier van kennisbeurs. In de hal in Gorinchem maar liefst 8 podia waarop bekende en minder bekende Nederlanders hun rede mochten doen. Zo was daar Foppe de Haan die een breed gezelschap van jeugdtrainers de fijne kneepjes van het vak bij mocht brengen. Iets verderop stonden Wesley Sneijder en Kees Jansma (nieuw boek met Mart Smeets) met een gesprek over de komende WK voetbal. Maar ook minder bekenden, maar wel ervaringsdeskundigen, zoals personen betrokken bij een mooi voorbeeld van een duurzame sportaccommodatie. Zaten zeker een aantal nuttige tips tussen die kunnen worden toegepast bij bestaande en nieuwe (Rooftop Sportspark) in Zuidoost.

Maar meest interessante sessies waren toch wel de sessies van NOC#NSF en RVVB (Register van Verenigingsbestuurders). In een sessie over Professionalisering van de Sport, een paar heldere voorbeelden van organisaties en personen uit Nederland.  Hoe werkt een professional samen met vrijwilligers, en bestuurders. Hoe draagt een professional bij aan de verbetering van sportdeelname en andere maatschappelijke vraagstukken. Maar ook hoe financier ik een sportprofessional, en hoe verdien ik deze persoon weer (maatschappelijk) terug. Belangrijk in deze presentatie was zeker de kruisbestuiving die deze persoon realiseert tussen Sport en de andere domeinen uit het Sociaal Domein (zoals Welzijn, Onderwijs en Gezondheidszorg). Concrete voorbeelden van professionalisering zijn de inzet van een Verenigingsmanager op een club, of die werkzaam is voor meerdere verenigingen en/of sportaanbieders. Daarnaast de inzet van buurtsportcoaches in de wijk, ervaring is dat deze idealiter bij een sportclub zouden moeten zijn aangesloten. Zuidoost kent haar eigen ervaring met buurtsportcoaches, zichtbaar is dat zo een breder publiek betrokken wordt bij sport en bewegen in Zuidoost.

Het vuurwerk zat toch wel in de sessie van de RVVB, welke geleid werd door Daniel Klijn (ook nog bekend van een Sportcafé Zuidoost). Daniel is schrijver van het boek: ‘Besturen met Visie’. In deze sessie aan tafel de penningmeester van de hockeyvereniging Amsterdam Dynamics Hanna Wintzen. Zij mocht aanschuiven bij RVVB-voorzitter Yvo Opstelten (had een bonnetje meegenomen in zijn portemonnee) en de 2e kamer politici Rudmer Heerema (VVD) en Mohammed Mohadis (PvdA). Laatstgenoemden waren behoorlijk eensgezind in hun ambitie t.a.v. sport en bewegen. Wat hen opvalt, is dat de sector nauwelijks staat voor haar eigen domein, komt niet in opstand en heeft een matige lobby, zeker in vergelijking met de cultuursector. Stelling is ook dat er meer professionals moeten komen voor de sport en dat er zelf plannen zijn om het budget voor sport en bewegen te verhogen naar een ½ miljard. Een opmerking die bij de dagvoorzitter en de toehoorders in de volle zaal in goede aarde kwam. Klijn gaf aan dat eigenlijk het verenigingsmodel wat Nederland kent feitelijk Wereld Erfgoed zou moeten zijn. Hanna Wintzen gaf vanuit haar positie als verenigingsbestuurder aan dat deze rol steeds lastiger wordt. De bestuurder heeft steeds meer te maken met wet- en regelgeving en andere verwachtingen, wat het vrijwilligerswerk steeds zwaarder maakt. Professionalisering kan ons verenigingsmodel in stand houden. Meer geld is zeker nodig.

Op maandag 28 november volgt het sportdebat in de 2e kamer, waarin genoemde heren zich zeker hard gaan maken voor sport en bewegen. Vanuit het onderzoek en de inspiratiesessie uit Zuidoost (6 oktober j.l.) is reeds bekend dat er goede plannen en ideeën in Zuidoost zijn om ook in ons stadsdeel steeds meer bewoners te betrekken bij de sport en zo te werken aan plezier, maar ook het omgaan van diverse maatschappelijke problemen. Sport en Bewegen is zeker een probaat middel.


Terug

Contact

Heeft u tips, nieuws, andere informatie of een foutje gezien? Geef het dan gerust door!

...

Stichting Toekomst en Talent is sinds 1974 actief in Amsterdam Zuidoost. In eerste instantie als belangenbehartiger voor de sportverenigingen van sportpark de Toekomst, vanaf 2012 als maatschappelijk georiënteerd partner voor sportieve gezonde ontmoetingen in Zuidoost.