×

Europese subsidies interessant voor Zuidoost?

20240129_152045.jpg

Europese subsidies interessant voor Zuidoost?

Algemeen | | 75 keer gelezen

Terwijl vele sportaanbieders uit Zuidoost zich hebben ondergedompeld in de nieuwe structuur van gemeentelijke subsidie ‘Sociale Basis’ (zie ander artikel op dit community platform), zijn er ook mogelijkheden vanuit Europa. Maar hoe toegankelijk zijn die mogelijkheden. De redactie van ZuidoostBeweegt.nl keek in Brussel mee naar een gezamenlijke presentatie van VWS (NL) en vertegenwoordigers van België.

Vooropgesteld er is en er wordt gewerkt aan een Europees Sportbeleid. In dit beleid is opgenomen de regelgeving met impact op sport, de Europese subsidies en de vorming van netwerken. Voor het beeld de financiële context: 2% van het totale Europese budget is voor Sport en Bewegen. Er is een Werkplan EU Sport. Binnen de kaders van het Werkplan is vooral aandacht voor: integriteit en waarde, sociaaleconomische en ecologische diversiteit in de sport en bevordering van de sportbeoefening. Met daarin ook attentie voor de rol van vrouwen in de sport, sportevenementen met maatschappelijke relevantie, ongebonden sport en de lokale samenwerking van sportpartners.

Dit laatste zien we ook terugkomen in de nieuwe zienswijze van de gemeentelijke subsidie Sociale Basis: het vormen van allianties of beter, lokale samenwerking tussen sportpartners. In alle gevallen dus een prioriteit voor de sportcommunity in Zuidoost.

Een bekende Europese subsidie is de ‘Erasmus +’. Als sportclub kun je intekenen op lopende projecten binnen Erasmus +. Benoemd is dat het slagingspercentage van de aanvraag laag is.

Sportspecifiek zijn er een aantal mogelijkheden:

·         Bevorderen deelname aan sport.

·         Healthy Lifestyle.

·         Ondersteuning Europese Week van de Sport.

·         Promotie traditionele sporten.

Daarnaast zijn er vanuit Erasmus + Sport nog zogenaamde Calls:

·         Capacity Building

o   Versterken van de sportorganisatie.

o   Opzetten van netwerken en samenwerkingsverbanden.

·         Small Scale Partnership

o   Job Shadowing (uitwisseling met een buitenlandse partner)

o   Het uitwisselen van kennis; zoals ook elkaars trainingen bezoeken. Dit kan al met twee partners, zolang ook maar 2 landen betrokken zijn. Hiervoor is een budgetje beschikbaar (met name voor reis- en verblijfskosten).

Uiteindelijk motto is: “Samen sterk voor lokaal sportbeleid”.

·         Lokale samenwerking.

·         Brede verenigingsondersteuning.

·         Sportstimulering.

·         Co-creatie en burgerparticipatie.

Elementen die feitelijk aangeboden worden vanuit de gemeente en/of stadsdeel Zuidoost. In Zuidoost speelt het vormen van een sportcommunity. Mogelijkheden voor vorming community of überhaupt voor sportaanbieders zijn beperkt in Europa. Interessant en laagdrempelig is nog de uitwisseling tussen twee sportaanbieders (eentje in Zuidoost en eentje in Belgie.


Terug

Contact

Heeft u tips, nieuws, andere informatie of een foutje gezien? Geef het dan gerust door!

...

Stichting Toekomst en Talent is sinds 1974 actief in Amsterdam Zuidoost. In eerste instantie als belangenbehartiger voor de sportverenigingen van sportpark de Toekomst, vanaf 2012 als maatschappelijk georiënteerd partner voor sportieve gezonde ontmoetingen in Zuidoost.