Werkgroepen zijn de uitvoerende teams en organisaties van de verschillende schoolsporttoernooien en de periodiek terugkerende activiteiten van de stichting.

o   Werkgroep Schoolvoetbaltoernooi Zuidoost

 • In 1995 is door de voorganger van Toekomst en Talent, de stichting sportpark de Toekomst, het schoolvoetbaltoernooi Zuidoost gestart. Een initiatief van de voetbalvereniging FC Amstelland en sv Bijlmer. Het toernooi bestaat uit drie voorrondes, die gespeeld worden op het  Bijlmer sportpark; de finale van het toernooi wordt gespeeld op sportpark de toekomst, het amateur- en trainingscomplex van Ajax.Contactpersoon: werkgroep Schoolvoetbaltoernooi Zuidoost: pc.broekhuizen@gmail.com (secretaris/wedstrijdsecretaris Piet Broekhuizen).
  Zie ook de website: www.schoolsportzuidoost.nl

o   Werkgroep Schoolatletiektoernooi Zuidoost

 • In 2013 gestart als aanvulling op bestaande schoolsporttoernooien. Onder regie van de atletiekvereniging av Feniks. Zie www.avfeniks.nl

o   Werkgroep Vakleerkrachten (BOZO)

 • Alle Vakleerkrachten, of leraren Lichamelijke Opvoeding zijn georganiseerd in de werkgroep BOZO/Vakleerkrachten A’dam Zuidoost. Deze werkgroep komt gemiddeld 5-6 keer pj bijeen. Contactpersoon: Lex Molendijk, l.molendijk@derozemarn.nl
 • Bijeenkomsten van de werkgroep: 

   

   

  Periodiek komt een grote delegatie van de 30 vakleerkrachten uit Amsterdam Zuidoost bijeen voor kennisdeling en afstemming. De volgende vergadering van de BOZO is op: volgt z.s.m.. Contactpersoon: l.molendijk@derozemarn.nl

  Data periodiek overleg: 

  Data Workshops: volgt z.s.m..

o   Werkgroep Sport Adviesraad Zuidoost (SARZO) i.h.k.v. Sociaal Domein Zuidoost (advies t.a.v. Sport en Bewegen)

 • In oprichting is het Adviesorgaan Raad Sociaal Domein, binnen deze Raad is Toekomst en Talent beschikbaar t.b.v. Sport en Bewegen.

o   Werkgroep Sportcafé Zuidoost.

 • In samenwerking met het Stadsdeel Zuidoost, de organisatie van het jaarlijkse Sportcafé Zuidoost. Het Sportcafé in februari 2016 was succesvol..