Projectteams zijn de uitvoerende teams en organisaties van de verschillende sportieve trajecten die een start- en een einddatum kennen. Stichting Toekomst en Talent heeft hierbij een coördinerende rol. Het project is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.

Project Health Battles Zuidoost (ZoSterk)Project Buurtparticipatie DE-Buurt  • Buurtprogramma met partners in de DE-buurt (DE Brede School, stichting Koryo, bewonersvereniging Evergreen, e.a.

Project Sportnetwerk Bijlmer Sportpark  • Netwerk voor sportorganisaties en gelieerde partners. In voor- en najaar worden kennissessies georganiseerd t.b.v. versterking van de sport in het Bijlmer Sportpark.

Project Ajax Clinics.  • Clinics van Ajax op de basisscholen in Zuidoost, ism Ajax Foundation.