• nov
  15

  Time: 12:00 - 17:00 uur

  Location: Gorinchem: Evenementenhal

  DE VIER WORKSHOPS ZIJN:

  4 Inzichten voor verenigingsbestuurders
  Bij het besturen van een vereniging komt meer kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Besturen gaat om het verbinden van mensen, schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. De workshop op basis van de 4 inzichten kan je helpen om de ambities voor je vereniging waar te maken en te groeien als bestuurder. De workshop wordt geleid door Hikmet Weeling vanuit NOC*NSF.

  Rookvrij sporten
  Recentelijk is uit onderzoek van de NOS gebleken dat verenigingen niet of nauwelijks regels hebben op het gebied van roken, eten en alcohol. Hoe organiseer je echter een rookvrije accommodatie zonder betuttelend te worden? En wat komt daar allemaal bij kijken? Samen met de alliantie Rookvrije Generatie (Longfonds, Hartstichting en KWF) geeft het KNKV je in deze workshop handvatten voor het rookvrij maken van je accommodatie.

  Van gemeentelijk beheer naar eigen beheer 
  Meer dan 90% van de gemeenten bezuinigt op sport. Daarbij moet je bedenken dat meer dan 75% van de uitgaven betrekking hebben op sportaccommodaties. Dit vraagt om een vaak noodgedwongen nieuwe kijk op het beheer en exploitatie van je sportaccommodatie. Wat betekent dit voor de zeggenschap op de accommodatie? Wat betekent dit voor het onderhoud en beheer? Hoe zet je de accommodatie multifunctioneel in? Deze workshop gaat in op de knelpunten, maar vooral ook op de kansen die het biedt voor je vereniging.

  Technisch Beleid & Talentontwikkeling
  De wisselwerking tussen de korfbalpraktijk en technisch beleid is een verbinding die verenigingen vaak lastig vinden om te maken. Hoe stel je beleid op dat in lijn staat met de visie van de trainers over het korfbalspel? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe zorg je dat het landt binnen de vereniging? Oud-bondscoach Jan-Sjouke van den Bosch leidt de workshop van woensdag, Bondscoach van Jong Oranje Kees Vlietstra is donderdag de workshopleider.
  Tijdens de workshop gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Technisch (jeugd)beleidsplan
  • (Bij)scholing trainers
  • Oefenstof voor trainingen