• dec
  14

  Time: 09:00 - 17:00 uur

  Location: Utrecht Nieuw Galgenwaard

  Vooraankondiging Nationale Kennisdag
  Sport en Bewegen in de Buurt

  14 december 2017 – Stadion Galgenwaard, Utrecht

  De kracht van samenwerking!

  Wist je dat…

  …fitte ouderen beter in staat zijn om hun sociale activiteiten te kunnen blijven uitvoeren?

  …Nederland 5.300.000 chronisch zieken telt? En dat binnen deze groep fitness de meest beoefende sport is?

  …het aantal mensen dat vitaal oud wordt, harder stijgt dan het aantal mensen dat kwetsbaar oud wordt?

  …ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking een matige of ernstige beperking heeft? En dat 59 procent van de Nederlandse gemeenten buurtsportcoaches inzet voor mensen met een beperking?

  Het is niet altijd makkelijk om voor de meer kwetsbaren een passend sport- en beweegaanbod te creëren. Voor gemeenten en buurtsportcoaches is het een grote uitdaging mensen die minder sporten en bewegen te bereiken. Door samen te werken met bijvoorbeeld de sociale wijkteams of huisartsen lukt dat steeds beter.

  Hoe speel je in op wat nodig is en betrek je de juiste partners? Niks hokjesdenken, maar juist met open blik kijken naar de mogelijkheden.

  Tijdens de landelijke Kennisdag ontmoet je vakgenoten, vergroot je je kennis en wissel je ervaringen uit over het bereiken en activeren van kwetsbare doelgroepen. Daarnaast is er o.a. aandacht voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, de omgevingswet, monitoring en evaluatie, sport en cultuur en een gezonde sport- en beweegomgeving.

  Programma
  Vanaf 09.00 uur               Ontvangst
  09.30 – 10.00 uur              Plenaire opening
  10.00 – 11.15 uur              Workshopronde 1
  11.15 – 11.30 uur              Pauze
  11.30 – 12.45 uur              Workshopronde 2
  12.45 – 13.45 uur              Netwerklunch
  13.45 – 14.30 uur              Plenair
  14.30 – 14.45 uur              Pauze  
  14.45 – 16.00 uur              Workshopronde 3
  Vanaf 16.00 uur               Borrel

  Plenair en workshops

  Tijdens de plenaire opening zal het gloednieuwe Buurtsportcoach magazine, gericht op de kwetsbare doelgroepen, worden gepresenteerd en uitgereikt. In het plenaire middagdeel zal dieper ingegaan worden op recente onderzoeken van het Mulier Instituut (Evaluatie Buurtsportcoaches en Borging Sportimpulsprojecten). Ook wordt Karlijn Leenaars geïnterviewd, naar aanleiding van haar onlangs verschenen proefschrift over de samenwerking van buurtsportcoaches met lokale zorg- en sportaanbieders.

  Naast een boeiend plenair programma onder leiding van dagvoorzitter Marvin Visser, directeur van Vlaardingen in Beweging, heb je keuze uit verschillende workshops. Binnenkort vind je op onze website meer informatie over de workshops en plenaire onderdelen.

  Informatiemarkt

  Gedurende de hele dag kun je een kijkje nemen op de informatiemarkt.

  Voor wie?

  De Kennisdag is er voor teamleiders/beleidsmedewerkers/coördinatoren van: gemeenten, sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen.

  Aanmelden?

  Meedoen met de Kennisdag? Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan. Deelname bedraagt € 100,- inclusief BTW.

  Meer weten?

  Heb je een vraag, neem dan contact op met het Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt, 070 – 373 80 53 of info@sportindebuurt.nl. Houd voor de meest actuele informatie ook de website www.sportindebuurt.nl en Twitter @sportindebuurt in de gaten.