• jan
  25

  Time: 09:00 - 17:00 uur

  Location: Almere Topsportcentrum

  Kennisdag Sport en Gemeenten

  25 januari 2018 – Almere

  Op donderdag 25 januari 2018 organiseert Vereniging Sport en Gemeenten in Almere de jaarlijkse Kennisdag Sport en Gemeenten. Het programma biedt een grote variëteit aan onderwerpen, een ruime keuze uit verschillende thema’s en actuele beleidsvraagstukken op het terrein van lokaal sport- en beweegbeleid.

  Programmaonderdelen (onder voorbehoud):
  Verschillende sprekers en betrokkenen van gemeenten, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF en anderen presenteren de volgende onderwerpen voor u:

  • Vergroten van economische én maatschappelijke impact van (top)sportevenementen
  • Jongeren binden en behouden bij sport
  • Ongewenst gedrag in de sport
  • Lokale monitoring sport en bewegen op basis van landelijke data
  • Multisport; een multiskills benadering voor een leven lang beweegplezier
  • De ‘bewegende’ stad Groningen
  • Sportvoorzieningen en sportdeelname
  • De ‘maatschappelijke meerwaarde’ van sportvoorzieningen
  • Effecten van lokale promotie van sport en bewegen
  • Versterken van de georganiseerde sport
  • Buurtsportcoach plus
  • Intensivering en optimalisatie gebruik sportaccommodaties
  • Vitaal Vechtdal, een succesvolle aanpak voor een gezonde  en actieve regio!
  • Meer balans in tarieven Sport Utrecht
  • Aangepast sporten op de sportclub
  • En nog veel meer ….

  Themapleinen
  U kunt op de Kennisdag Sport en Gemeenten uw eigen programma samenstellen uit bijna 20 onderwerpen, onderverdeeld in vijf themapleinen: Sport en accommodaties, Sport en maatschappij, Sport en economie, Sport en beweegstimulering en Integraal Sportbeleid.

  Voor wie?
  Bent u beleidsmaker, sportprofessional of hoofd van een sportafdeling? Benut dan de kans om op de  Kennisdag Sport en Gemeenten kennis te nemen van actuele ontwikkelingen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

  Programmatijden
  09.00 uur:           Ontvangst
  09.25 uur:           Welkom
  09.30 uur:           Parallelsessies ronde 1
  10.30 uur:           Parallelsessies ronde 2
  11.40 uur:           Parallelsessies ronde 3
  12.30 uur:           Lunch
  13.30 uur:           ‘Sport Stimuleert!’; een samenhangende visie op lokaal sportbeleid (plenair)
  14.30 uur:           Parallelsessies ronde 4
  15.30 uur:           Parallelsessies ronde 5
  16.30 uur:           Netwerkborrel
  17.00 uur:           Einde en diner (optioneel)

  ‘Sport stimuleert!’; een samenhangende visie op lokaal sportbeleid
  Na de lunch volgt een plenair onderdeel waarin op interactieve wijze aandacht wordt besteedt aan het geactualiseerde VSG-visiedocument ‘Sport stimuleert!’. Dit document is een eigentijdse én onmisbare handreiking voor de ontwikkeling van lokaal sport- en beweegbeleid. Corniel Groenen, voorzitter van de VSG-werkgroep ‘Sport stimuleert!’, zal samen met Hugo van der Poel (Mulier Instituut) en gemeente Almere dit boeiende plenaire interactieve onderdeel