• feb
  07

  Time: 09:00 - 17:00 uur

  Location: Papendal

  Kennisdag Sport en Gemeenten 2019

  7 februari 2019 – Congrescentrum Papendal, Arnhem

  Op donderdag 7 februari 2019 organiseert Vereniging Sport en Gemeenten op Papendal de jaarlijkse Kennisdag Sport en Gemeenten. Het programma biedt een grote variëteit aan onderwerpen, een ruime keuze uit verschillende thema’s en actuele beleidsvraagstukken op het terrein van lokaal sport- en beweegbeleid.

  Themapleinen

  U kunt op de Kennisdag Sport en Gemeenten uw eigen programma samenstellen uit ruim 20 onderwerpen, onderverdeeld in zes themapleinen: Sport en accommodaties, Sport en maatschappij, Sport en economie, Sport en Gezondheid, Sport en beweegstimulering en Integraal sport- en beweegbeleid.

  Programmaonderdelen (onder voorbehoud):

  Sport en accommodaties:

  • Stimuleren intensief en multifunctioneel gebruik Sportcomplex Olympia – gemeente Rotterdam
  • Duurzaamheidsbeleid voor sportaccommodaties: van durven naar doen en de obstakels die je tegen komt – gemeente Velsen
  • Kunstgrasbeleid en ervaringen met non-infill velden – gemeente Hellendoorn
  • Adviesnota wel of niet privatiseren? – gemeente Deventer
  • Open vitale sportparken, Lessons learned – Kenniscentrum Sport

  Sport en beweegstimulering:

  • Beleidsplan Urban Sports en E-sport – gemeente Rotterdam
  • Succesvolle beweegprojecten voor ouderen – Mulier Instituut / Kenniscentrum Sport
  • Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse Wijken? – DSP
  • Iedere basisschool een vakdocent bewegingsonderwijs – gemeente Roosendaal

  Sport en economie:

  • De financiële aspecten van lokaal sportbeleid – Mulier Instituut
  • Herijken tarief- en subsidiestelsel, modellen en aanpak – Drijver en partners
  • ‘S-PORT SUPPORT werkt! Hoe Bossche bedrijven meedoen aan een sportieve stad – gemeente ’s-Hertogenbosch / WHISE
  • Samenwerken met commerciële sportaanbieders – NLactief

  Sport en gezondheid:

  • Tips & inspiratie voor bewegingsgerichte zorg – gemeente Gorinchem
  • Aan de slag met de gecombineerde leefstijlinterventie – RIVM Centrum voor gezond leven
  • De omgevingswet en kansen voor sport – praktijkcasus

  Sport en Maatschappij:

  • Meerjarencampagne ‘Sport is voor iedereen’ – Sport en Welzijn / Gemeente Leidschendam-Voorburg
  • Een positieve sportcultuur, wat is dat en hoe bereik je dat? – NOC*NSF / KNVB
  • Waar gebeurd! Realisatie nieuw zwembad met WMO-middelen – Tienorganisatieadvies / Kenniscentrum Sport
  • Verbinding sport, bewegen en sociaal domein in de praktijk – gemeente Oosterhout

  Integraal sport- en beweegbeleid:

  • Proces en aanpak voor een nieuwe sportvisie / sportnota – BMC
  • De Haagse ervaring met een lokaal sportakkoord – gemeente Den Haag
  • Sport in 2030 en hoe verenigingen daarop kunnen inspelen – meerdere sprekers

  Een uitgebreide omschrijving van de sessies volgt op korte termijn.

  Voor wie?

  Bent u beleidsmaker, sportprofessional of hoofd van een sportafdeling? Benut dan de kans om op de Kennisdag Sport en Gemeenten kennis te nemen van actuele ontwikkelingen, elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen voor lokale sportakkoorden.

  Diner

  Wilt u nog even napraten of de files vermijden. Na afloop van de Kennisdag Sport en Gemeenten kunt u gebruik maken van een diner. De kosten daarvoor zijn € 42,50 per persoon, exclusief btw.

  Programmatijden

  09.00 uur:            Ontvangst
  09.25 uur:            Welkom
  09.30 uur:            Parallelsessies ronde 1
  10.30 uur:            Parallelsessies ronde 2
  11.40 uur:            Parallelsessies ronde 3
  12.30 uur:            Lunch
  13.45 uur:            Parallelsessies ronde 4
  14.45 uur:            Parallelsessies ronde 5
  15.45 uur:            Parallelsessies ronde 6
  16.45 uur:            Netwerkborrel
  17.30 uur:            Einde en diner (optioneel)

  Kosten

  De kosten voor deelname bedragen voor:

  • VSG-leden € 280,-.
  • Niet-leden betalen € 422,50.
  • Jonge professionals (< 36 jaar) van een VSG-lidorganisatie betalen € 185,- excl. btw als zij samen met een senior van dezelfde organisatie aan de Kennisdag deelnemen. Een senior mag maximaal 3 jonge professionals meenemen die gebruik kunnen maken van dit kortingstarief.

  Deze bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee en lunch.

  Inschrijven

  Inschrijven

  Organisatie en informatie

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Vereniging Sport en Gemeenten info@sportengemeenten.nl of 070 – 373 80 55.

  Houd voor het complete programma www.sportengemeenten.nl in de gaten!

  Praat mee op twitter
  #KennisdagSG19