21 mrt

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off
Het coronavirus heeft onze geliefde stad vrijwel volledig lamgelegd. Het kabinet, onze burgemeester, haar college en vele anderen doen hun uiterste best om Amsterdam door deze uitzonderlijke tijden te loodsen. De uiteindelijke gevolgen zijn vooralsnog niet te overzien, maar ze zullen ingrijpend zijn en alle Amsterdammers raken. De sport vormt hierin geen uitzondering.

De Sportraad Amsterdam hoopt bovenal dat we gezamenlijk deze crisis te boven komen en er samen voor zorgen dat alle Amsterdammers straks hun leven, werk en passie weer op kunnen oppakken. Wij zullen hierbij uiteraard speciale aandacht hebben voor de noden en uitdagingen van de sportsector en ons best doen deze over te brengen aan de lokale politiek. U kunt ons daarbij helpen. Om een beeld te krijgen van de omvang van de gevolgen voor alle verschillende organisaties binnen de sportsector willen wij u vragen onderstaande enquête in te vullen.

Al uw informatie zal door de Sportraad vertrouwelijk worden behandeld en niet op het niveau van individuele organisaties met derden worden gedeeld (ook niet met de gemeente). De vragen gaan over de korte termijn (het lopende sportseizoen 2019/2020). Eventuele gevolgen voor het nieuwe seizoen zullen we, indien opportuun, op een later moment in kaart brengen.

Namens de Sportraad wens ik u en uw organisatie veel sterkte toe de komende periode!

Veel dank voor uw medewerking,

Ageeth Telleman
Voorzitter Sportraad Amsterdam

 

De enquête vindt u hier