06 mrt

 • By Redactie Toekomst en Talent
 • In Overig
 • Commentaar Off

Ambitie is Amsterdam is om meer Open Sportparken te realiseren. Hiermee verhogen van het maatschappelijk rendement van sportparken en uiteindelijk toename sport en bewegen. Lessens Learned: “Hoe hoger het hek, hoe veiliger de plek”.

Trends Open Sportparken:

 • Urbanisatie: meer ruimtegebruik.
 • Individualisering: toename ongeorganiseerde sport.
 • Sociaal Domein: efficiënt en effectief inrichten van de publieke ruimte.
 • Sport wordt tegenwoordig ingezet als middel voor andere zaken, minder zelfstandig.

Wat is een Open Sportpark:

 • Toegankelijk voor iedereen: veilig en bereikbaar complex.
 • Gebruik: aandacht voor exploitatie(kosten), verdelen over meerdere partijen.
 • Verbindingen aanwezig (denk aan wandel en fietsroutes).

Organisatie Open Sportpark:

 • Optimaliseren gebruik en exploitatie. Eerlijk en praktisch verdelen naar gebruikers.
 • Intern en Extern Beheer.
 • Veilig sportklimaat.
 • Toepassen Interventies.

Ontwerpeisen:

 • Multifunctionele inrichtingen. Meerdere sporten voor een variëteit aan sporters.
 • Laagdrempelig (ook voor ‘niet’ sporters).
 • Openstellen voorzieningen (kleedkamers voor alle gebruikers).
 • Vermijden misbruik.

Ontwerpproces:

 • Niet traditioneel maar <interactief>: in veelvuldig overleg met de gebruikers.
 • Met exploitatie maatschappelijk vastgoed inspelen op de maatschappelijke trends.
 • Functiemenging mogelijk maken.
 • Plan voor Maatschappelijk betrokken sportverenigingen.

Succesfactoren:

 • Integrale interne en externe aanpak.
 • Kracht van Participatie als kans.
 • Stel een verbinder (professional) aan.

Aanbevelingen:

 • Stel specifieke doelstellingen op.
 • Voldoende beheerbudget.
 • Actieve participatie.
 • Verbinder is de Spin in het Web.

Inrichting Shared Service Center Bijlmer Sportpark

 • Participatie: sportverenigingen betrokken bij de inrichting. Gezamenlijk proces.
 • Velden voor meerdere sporten in gebruik.
 • Verenigingen (zelfstandig) praten over mogelijkheden en kansen.

 

Wensen van de verenigingen:

 • Gezamenlijke administratie/registratie.
 • Gezamenlijke sportactiviteiten (voorbeeld: Zomerweek).
 • Ledenwerving centraliseren.
 • Kader werven en versterken.
 • Leren van elkaar.

Proces:

 • Brainstormen.
 • PR & Communicatieplan.
 • Opening SSC/Sportloket.
 • Kennisdeling/Digitaal Platform (opzet website, bezoek Omnisportvereniging).
 • Versterken sportverenigingen.
 • Gezamenlijke subsidieaanvraag.
 • Bundelen van administraties. Uniforme aanmeldprocedure/inschrijfmodule.
 • Aanstellen verbinder in het Sportloket.
 • Sport als middel toepassen.
 • Formule voor beheer aspecten: menskracht, budget en exploitatie.
 • Ruimte voor nieuwe sporten en doelgroepen: vorming Wijksportvereniging/club.
 • Aandacht voor Wet- en Regelgeving, AVG en Veiligheid (camera’s).
 • Sport voor: verenigingen, buurt, ongebonden sporters (sport en bewegen als doel).