06 nov

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off
Inventarisatie Sport in Ontwikkelgebieden
Deze zomer inventariseerde de Sportraad Amsterdam de ruimte voor sport in een aantal grote ontwikkelgebieden. De verontrustende uitkomsten stuurden wij begin deze week naar de Amsterdamse gemeenteraad. Alleen als al deze plannen snel worden aangepast kan een herhaling van het fiasco op IJburg – waar een generatie kinderen opgroeide zonder voldoende sportvoorzieningen – worden voorkomen.   
Amsterdam is druk bezig met het bouwen van heel veel extra woningen (7500 per jaar). Hier horen vanzelfsprekend voldoende voorzieningen bij. Voorzieningen die nodig zijn om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. In het verleden werden de sportvoorzieningen hierbij nog wel eens verwaarloosd of zelfs vergeten. De Sportraad heeft daarom recent de plannen voor een aantal grote ontwikkelgebieden in Amsterdam onderzocht en getoetst op de aanwezigheid van voldoende ruimte voor sport.

Hoewel de meeste van deze gebiedsplannen de noodzaak van sportieve ruimte erkennen en benoemen, wordt binnen de onderzochte gebieden opnieuw nauwelijks ruimte voor sport gereserveerd. Met als gevolg dat het reeds bestaande tekort in Amsterdam alleen al door vijf van de zes onderzochte gebieden zal toenemen met 200.000 vierkante meter, ofwel dertig voetbalvelden.

De Sportraad constateert dat plannenmakers weinig moeite doen om binnen hun plangebied ruimte vrij te maken voor voldoende sportvoorzieningen. Te makkelijk schuiven ze de sportopgave door. Ofwel naar bestaande sportparken in de nabijheid zonder hierbij rekening te houden met huidige bespelers en andere ontwikkeltrajecten in de buurt. Ofwel naar volledig nieuw te ontwikkelen locaties die veelal in het groen liggen en waarvan realisatie nog uiterst onzeker is.

In beide gevallen wordt de sportopgave losgekoppeld van het projectgebied en wordt nagelaten om met concrete en (financieel) haalbare plannen te komen die voorzien in de sportieve behoeften van nieuwe bewoners. Aangezien momenteel in Amsterdam aan vele tientallen ontwikkelplannen wordt gewerkt, roept de Sportraad de Amsterdamse politiek op al deze plannen nadrukkelijk te toetsen op de aanwezigheid van voldoende ruimte voor sport en ze bij te sturen nu het nog kan.

Download de volledige brief hier