23 jan

 • By Redactie Toekomst en Talent
 • In Overig
 • Commentaar Off
Looptijd
Naar aanleiding van ons samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam (SV Jeugd) hebben we jou in september 2018 reeds geïnformeerd over aanpassingen van de looptijd van JFS sportaanvragen. Graag zetten we deze veranderingen nog even op een rij:

 • Sinds september 2018 loopt de periode waarin een aanvraag geldt van 1 september tot en met 31 augustus. Uiteraard kan men gedurende het hele jaar aanvragen doen, maar als een aanvraag bijvoorbeeld 1 november wordt ingediend/goedgekeurd, dan loopt de aanvraag tot en met 31 augustus.
 • Dit heeft als gevolg dat kinderen ieder jaar op 1 september kunnen wisselen van sport. Hiermee loopt de looptijd parallel met het schoolseizoen en in veel gevallen ook met het sportseizoen.

Hoogte vergoeding JFS na 1 maart
Voor aanvragen die vóór 1 maart worden goedgekeurd, kan tot maximaal 300 euro worden vergoed waarvan maximaal 80 euro aan attributen mag worden besteed. Omdat door de wijziging in looptijd aanvragen korter dan 12 maanden kunnen duren, is er een nieuwe regel tav de hoogte van een vergoeding voor aanvragen later in het ‘sportjaar’. Voor aanvragen die na 1 maart worden goedgekeurd, kan tot maximaal 150 euro worden vergoed waarvan maximaal 40 euro aan attributen mag worden besteed. De 300 of 150 euro zijn maximale bijdragen; in alle gevallen wordt gevraagd de daadwerkelijke reële kosten aan te vragen.
Uitzondering:
De wijziging voor looptijd van aanvragen geldt niet voor aanvragen van diplomazwemmen. Aanvragen voor vergoeding van diplomazwemmen kunnen alleen via Jeugdfonds Sport worden ingediend, dus niet via de stadspas.
Ken jij eigenlijk alle andere spelregels? Bekijk de spelregels 2019 hier.

Facturatie
Alle regels wat betreft facturatie in 2019 vind je hier, maar we zetten de antwoorden voor de meest gestelde vragen nog even voor je op een rijtje:

 • Let op dat het gefactureerde bedrag nooit hoger mag zijn dan het toegekende bedrag op het factuurverzoek
 • Factuur digitaal sturen naar: facturen@jeugdfondssportencultuur.nl
 • Het is mogelijk een verzamelfactuur te sturen, ipv losse facturen. Zie voor uitleg de link hier boven.
 • Geef duidelijk aan dat de factuur voor JFS Amsterdam is bedoeld, inclusief de adresgegevens (Olympisch Stadion 14, 1076 DE Amsterdam)
 • Let op dat u vóór en achter de betaalgegevens altijd een spatie heeft staan
 • Vragen over facturatie of looptijd, mail of bel onze backoffice: mail amsterdam@jeugdfondssport.nl of bel 06-2007416. Voor een snelle afhandeling vragen wij jou om het aanvraagnummer bij de hand te hebben.

Percentage meisjes-jongens

 

Zowel jongens als meisjes hebben baat bij structureel sporten. Sinds vele jaren is het een doelstelling van JFSA om het aantal gesteunde meisjes en jongens op gelijke hoogte te brengen. 38% van het aantal goedgekeurde aanvragen in 2018 was voor meisjes. Een stijging van het aandeel aanvragen voor meisjes in het overzicht hierboven laat zien dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog winst te behalen en dus is het belangrijk om te blijven investeren in aantrekkelijke activiteiten en kansen voor meisjes.
Ook zien we een sterke afname van de sportdeelname van jongeren vanaf de middelbare school. Dit geldt in sterkere mate voor meisjes. Voor de leeftijd van 12 tot 18 jaar is de percentuele verdeling voor aanvragen bij JFSA voor jongens in vergelijking met meisjes 71% versus 29%. Het is dus zaak om vooral deze oudere groep meisjes de komende jaren aan te blijven spreken.

Campagne en actieplatform JFSA

We zijn onlangs een partnership aangegaan met een exploitant van buitenreclame en zijn in 2019 zichtbaar op 450 billboards en 3000 abri’s. Het kan dus heel goed dat je ons fonds binnenkort ergens in Amsterdam ziet langs komen. Het doel is het vergroten van onze naamsbekendheid, maar er wordt ook aandacht gevraagd voor ons nieuwe actieplatform. Met dit platform proberen we mensen te enthousiasmeren om een actie voor ons op te zetten. Indien je iemand kent die een goed doel voor een actie of evenement zoekt, verwijs ze dan alsjeblieft door naar ons platform: https://www.mijnjeugdfondsactie.nl

Project Sportmaatjes

Zoals onze laatste nieuwsbrief in 2018 aankondigde, starten we in 2019 met de inzet van sportmaatjes. Dit is een team van intermediairs die de wijken in gaat op zoek naar kinderen waar Jeugdfonds Sport onvoldoende toegang heeft. We starten dit jaar in de stadsdelen Noord, Nieuw West, Zuidoost en Zuid waar een intermediair zich vier dagen per week actief zal inzetten om nieuwe kinderen op te sporen die JFS tot nu toe niet heeft bereikt.
Het is voor jou handig om te weten dat ze ook ondersteuning bieden bij het informeren over JFS op bijeenkomsten of spreekuren waar veel kinderen met een Stadspas komen. Wil je meer weten? Neem contact op via: sportmaatje@stichtingsina.nl of bel met Stichting Samen is niet alleen: 020-2441972.

Totaal aantal kinderen JFS

Dankzij de inzet van jou, als sportaanbieder, en intermediairs in Amsterdam, zijn we tot nu toe elk jaar in staat om meer kinderen te bereiken. In 2018 zijn in totaal 8304 aanvragen goedgekeurd om Amsterdamse kinderen te kunnen laten sporten. Maar we willen dit jaar nog veel meer van de 30.000 kinderen in armoede in de hoofdstad bereiken en gaan daarvoor ons uiterste best doen. Zonder jou is dit echter onmogelijk en we hopen daarom van harte op jullie steun in 2019.