19 jan

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

U kunt inspraak leveren op Samen vooruit, Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam, Stedelijk kader 2020-2023.

Inhoud

In het koersdocument staat beschreven hoe Amsterdam vorm wil geven aan een stevige sociale basis. Het gaat om al het aanbod, alle projecten of initiatieven die Amsterdammers helpen om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de stad. Of dat nu door bewonersinitiatieven, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties of de gemeente zelf wordt georganiseerd. Die basis is er voor alle Amsterdammers; jong en oud, kansarm en kansrijk. De gemeente Amsterdam wil dat dit aanbod stevig staat en overal in de stad beschikbaar is. Daarom werken we de komende vier jaar samen met partners en Amsterdammers aan het verstevigen van de sociale basis. Er zijn zoveel verschillende initiatieven van zoveel verschillende partners; dat kan niet zonder een kader met afspraken over hoe we de samenwerking en kwaliteit met elkaar regelen.

Context

Het stedelijk kader vormt de grondslag voor de subsidieregeling Sociale Basis van Amsterdam. Elke twee jaar wordt bovendien een prioriteitenagenda opgesteld waarin speerpunten uit de uitvoeringsagenda van het college concreter worden uitgewerkt. Het verstevigen van de sociale basis is onderdeel van het brede programma Doorontwikkeling Sociaal Domein. Hieronder vallen ook de opgaven voor de wijkteams, specialistische ondersteuning, escalatie en sturing.

Hoe kunt u inspraak leveren?

Download: Samen vooruit Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam (PDF, 1,7 MB)

  1. U kunt digitaal inspraak leveren tot en met 13 februari met dit digitale antwoordformulier.
  2. U kunt meepraten tijdens een van de drie bijeenkomsten die we daarvoor organiseren:
  • 24 januari in Ala Kondre, Krimpertplein 5, 1104 PH Amsterdam Zuidoost

Nadere informatie bijeenkomst

Tijd: van 20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

U kunt aanschuiven waar u wilt ongeacht in welk stadsdeel u woont. Kies het tijdstip of de plek die u het best uitkomt. Op iedere bijeenkomst organiseren we hetzelfde programma dat inzoomt op de stadsbrede koers.

Inschrijven is niet verplicht, wel handig. Na aanmelding ontvang u van ons het kader en het programma per mail.

U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de bijeenkomsten

Wat gebeurt er met uw inspraak?

Op de bijeenkomsten kunt u al uw vragen en adviezen kwijt. Deze input wordt samen met digitale inspraak die we binnenkrijgen opgenomen in de Nota van beantwoording. Deze Nota van beantwoording wordt samen met de bijgestelde tekst van het kader aangeboden aan de raad.