05 dec

 • By Redactie Toekomst en Talent
 • In Overig
 • Commentaar Off

Als programmamanager ga je aan de slag om het Bijlmer Sportpark (BSP) als multifunctionele accommodatie te borgen.

Ben jij de programmamanager die met zijn ogen dicht een operationeel plan/ jaarplan kan uitwerken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In het kort

Tijdelijke baan
Uren per week
32
Werk-/denkniveau
Hbo
Plaatsingsdatum
03-12-2018
Salaris
€ 3.348,- tot € 5.188,-
Vacaturenummer
18110073
Sluitingsdatum
14-12-2018
Vakgebied
(Project)management, Sociaal/sport/cultuur

De functie

Amsterdam wil open, veilige en schone sportparken en actief gastheerschap en makelaarschap om het gebruik van de parken te intensiveren en te optimaliseren (ambitie verwoord in Sportvisie 2025). Om te borgen dat de potentie van het Bijlmer Sportpark (BSP) als multifunctionele accommodatie, gelegen in het centrum van Zuidoost, volledig wordt benut ten behoeve van de ambities hebben we een programmamanager sportpark nodig voor het gericht programmeren van het Bijlmer Sportpark. Hij/zij is een schaap met de vijf poten: het gezicht van het sportpark, praktisch ingesteld en goed bereikbaar voor de verschillende partijen.

Werkzaamheden

De Programmamanager Sportpark gaat de beschreven opdrachten in het plan van aanpak doorontwikkeling Bijlmer Sportpark verder uitwerken in een operationeel plan / jaarplan.

Het gaat om de volgende opdrachten:

 • Actief inzetten van het sportpark om de sport en beweegparticipatie in Zuidoost te verhogen en zo bij te dragen aan de doelstellingen van het sociaal domein en de sport (sportvisie 2025);
 • Coördineren van activiteiten leer/werk omgeving ROC vanuit de gemeente;
 • Opstellen van een passend exploitatieplan voor de horeca conform het horecabeleid van Sport en Bos.

Managen van het Sportpark, d.m.v.:

 • Sturing op opdrachten en ervoor zorgen dat alle betrokkenen zich hierop richten (alle neuzen dezelfde kant op);
 • Sturing op de verhuur (het sportloket regelt de verhuur): actief het gebruik van het Bijlmer sportpark intensiveren en optimaliseren;
 • Een actieve inzet van het park ten behoeve van het verhogen van de sportparticipatie;
 • Een actieve inzet voor het benutten van kansen om bij te dragen aan de beleidsdoelen van het sociaal domein in afstemming met de gebiedspool;

Afstemming over:

 • Onderhoud en beheer van de velden en het gebouw (met Hallen en Parken, Sport en Bos);
 • Programma’s sportstimulering, waaronder het programma sportaanbieders (met Sportstimulering Sport en Bos);
 • Uitvoering van een deel van het sportstimuleringsprogramma op het Bijlmer Sportpark (met Sportstimulering Zuidoost);
 • Coördinatie tussen de afdelingen en de gebruiker (met de intensiveringsmanager en de beheerder van Sport en Bos).

De sportparkmanager:

 • Opereert binnen de kaders van de opdrachten in het plan van aanpak, het uitvoeringsplan sportstimulering en de sportvisie 2025;
 • Is op de hoogte is van de cijfers, omzet en kosten van het sportpark en zal hierover overleg hebben met de betreffende afdeling (Hallen en Parken, Sport en Bos);
 • Zoekt gevraagd en ongevraagd afstemming met andere programma’s t.b.v. opdrachten/ doelstellingen BSP;
 • Kan (Functioneel) opdrachten uitzetten om doelstellingen te bereiken(bijvoorbeeld aan Beheer en Sportpunt).

Wij vragen:

 • Minimaal een hbo opleiding in de richting van Management en/of Bestuur;
 • Ervaring met Procesmanagement en project/planmatig werken;
 • Algemene kennis van exploitatie van (sport)accommodaties;
 • Bestuurlijke of organisatorische ervaring bij een (sport)vereniging;
 • Ervaring met het laten functioneren van een organisatie in ontwikkeling;
 • Kennis van sportstimulering en het beleid sport en sportstimulering van stad en stadsdeel;
 • Affiniteit met sociale vraagstukken en hoe sport kan bijdragen aan een oplossing;
 • Ervaring met het afstemmen en aansturen van processen met meerdere partijen en het verbinden van partijen met diverse belangen;
 • Ervaring met het ongevraagd en gevraagd adviseren en aansturen op goedlopende processen: beheersmatig, inhoudelijk en financieel;
 • Relevant netwerk;
 • Kunnen werken in een complexe omgeving;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Competenties:

 • Toont doorzettingsvermogen en vasthoudendheid in het bereiken van een resultaat, ondanks tegenslagen of tegenkrachten;
 • Is resultaatgericht met betrekking tot doelen in breder verband;
 • Heeft overtuigingskracht, bereikt acceptatie van het (eigen) idee bij anderen en heeft duidelijk overwicht;
 • Treedt verbindend op, bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere partners, onderhoudt en benut ze;
 • Heeft analytisch vermogen, kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten.