16 sep

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

De Sportraad, Onderwijsraad en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleiten in het gezamenlijk advies ´Plezier in Bewegen´ voor extra sport en bewegen naast de gymles. Het idee is om leerlingen in het PO, VO en MBO twee keer per dag een half uur extra te laten sporten en bewegen. De KVLO vindt

.. dat naast het goed leren bewegen in de gymles, leerlingen ook buiten de gymles voldoende moeten bewegen.

Verder pleiten de Raden voor het werken in beweegteams waarin de vakleerkracht een centrale rol kan spelen in samenwerking met bijvoorbeeld sporttrainers en een buurtsportcoach. Daar hebben veel van onze leden ook al goede ervaringen mee en lijkt ons een prima construct.

De Raden willen de extra uren sport en bewegen wettelijk vastleggen, maar daar voelt het Kabinet niets voor. De KVLO vindt extra sport en bewegen naast de gymles ook belangrijk, maar vindt dat eerst de uren bewegingsonderwijs op alle scholen wettelijk moet worden vastgelegd, zoals dat ook in het VO al is geregeld.