13 sep

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

Op donderdag 20 september organiseert stadsdeel Zuidoost een themabijeenkomst over Bewegen!

We nodigen u van harte uit om deel te nemen en met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

In stadsdeel Zuidoost wordt veel gedaan om de sportparticipatie te verhogen. Wat kunnen we doen om nog meer bewoners te activeren? Is iedereen op de hoogte van de verschillende financieringsmogelijkheden voor organisaties en bewoners? Wie doet wat en weten we dat van elkaar?

Tijdens deze bijeenkomst kunt u vertellen wat uw expertise is, vertellen we u welke kansen er zijn, en is er gelegenheid om contacten te verstevigen en nieuwe contacten te leggen.

Genodigden zijn werkzaam bij formele en informele organisaties die in het stadsdeel werken rondom dit thema.