29 mei

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

Bijna twee derde (62%) van de inkomsten van sportclubs is afkomstig van de contributie. Bij Nederlandse verenigingen zonder eigen accommodatie is dat nu zelfs drie kwart (73%).

Sportclubs met een eigen accommodatie krijgen maar de helft van de inkomsten uit de contributie en een kwart uit kantine-inkomsten.

Grootste kostenpost

Clubs hebben de meeste kosten aan de accommodatie. Die maken 29% uit bij verenigingen met een eigen accommodatie en 50% bij clubs zonder eigen accommodatie. Dit staat in het Verenigingsmonitor Jaarbericht 2017.

Diverse peilingen

In dit rapport staan de resultaten van diverse peilingen bij het MI Verenigingspanel van het Mulier Instituut vermeld. Het bericht is het tweede rapport in een reeks die jaarlijks verschijnt. Enkele andere resultaten uit het rapport zijn:

 Bijna de helft van de bestuurders (47%) heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met ongewenst gedrag bij of rondom clubactiviteiten;
 Bij 71% van de verenigingen heeft in de afgelopen drie jaar gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van het sportaanbod. Die verbetering betrof ook het volgen van cursussen voor trainers en/of begeleiders (42%) of uitbreiding van hun aantal (28%);
 De gemiddelde leeftijd van een clubbestuurder is nu 54 jaar. Een club heeft gemiddeld vijf bestuursleden en in 29% van de gevallen is dat een vrouw;
 Een derde van de sportclubs geeft aan dat het aanbod in hun kantine in het afgelopen jaar gezonder is geworden;
 Circa 87% van de clubs heeft al energiebesparende voorzieningen zoals een HR-verwarmingsketel of isolerende beglazing

Centrale thema’s

Een veilig sportklimaat en accommodaties waren centrale thema’s in de peilingen van het verenigingspanel. Daarnaast zijn de clubs bevraagd over zorg en gezondheid, het bestuur, financiën, duurzaamheid en investering in sport- en beweegaanbod.

Links