07 feb

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

Sport in Zuidoost. Dat staat centraal tijdens de volgende vergadering van de bestuurscommissie Zuidoost op locatie. Aan bod komt dan sport in de breedste zin van het woord. Met onder meer aandacht voor sportstimulering, talentontwikkeling, seniorensport en sporten in verenigingsverband of ongeorganiseerd.

Er zijn onder meer presentaties. Ook op het programma: het vaste onderdeel ‘Bewoners aan het woord’. Bovendien is er volop ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek.

Datum: dinsdag 20 februari 2018
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Bijlmer Sportcentrum, Anton de Komplein 157, Amsterdam

Ogen en oren van de stad

De bestuurscommissie Zuidoost vergadert sinds herfst 2016 op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee geeft de bestuurscommissie invulling aan het begrip ‘ogen en oren van de stad’.