26 jan

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht vinden er overal in het land verkiezingsdebatten plaats. Gelukkig zijn er ook flink wat gemeenten waar over sport gedebatteerd wordt. Zo vond in de inspirerende entourage van De Coolste Baan van Nederland in het Olympisch Stadion deze week het Groot Amsterdams Sportdebat plaats. Zo’n 150 geïnteresseerden zagen zes prominenten van de grote politieke partijen de degens kruisen over sportstimulering, topsportevenementen en de sportnorm. Of er voldoende was gedaan om Amsterdammers aan het sporten te krijgen in de afgelopen jaren? "Voldoende kan nooit het streven zijn".
 
Sportdebat Amsterdam: valt er nog wel wat te wensen?
Eric van der Burg (VVD), Reinier van Dantzig (D66), Nicole Temmink (SP), Sofyan Mbarki (PvdA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks)
De hoop was, zo opende de discussieleider, dat de avond tot meer verbaal vuurwerk zou leiden dan vier jaar geleden, toen er eigenlijk weinig discussie was omdat iedereen het grotendeels wel met elkaar eens was. En dat er meer concrete voorstellen gedaan zouden worden. Dat laatste kwam ten dele uit. Ageeth Telleman, de kersverse voorzitter van de Sportraad Amsterdam sprak bij de aftrap de wens uit dat in de komende jaren nu toch eindelijk het bewegingsonderwijs voor basisschoolleerlingen van twee naar drie uur wordt uitgebreid en dat er een toezegging komt voor een sportnorm. Over het bewegingsonderwijs was vooral de huidige sportwethouder Eric van der Burg duidelijk. De VVD’er, die veel complimenten kreeg over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren en desgevraagd liet doorschemeren zijn missie graag te willen vervolgen, gaf aan dat als het landelijk niet lukt het aantal gymuren naar drie op te trekken, Amsterdam het dan wel zelf doet. 

Diversiteit

De politici waren het echter ook deze editie grotendeels eens met elkaar en dat riep soms de vraag op of er nog wel wat te verbeteren valt. Toch – gelukkig maar – ontsponnen zich hier en daar aardige discussies. Alle partijen hadden zo hun eigen stokpaardjes. PvdA'er Mbarki kreeg de handen op elkaar voor zijn pleidooi om vooral voor voldoende zwembaden te zorgen (want ‘11 procent van de Amsterdammers kan niet zwemmen’) en te zorgen voor een echt topsportklimaat, zodat het voor topsporters aantrekkelijk is en wordt om zich voor de stad in te zetten. Hij brak daarbij een lans voor ‘andere’ topsporters als zaalvoetballers en vooral vechtsporters, wijzend op het enorm aantal jongeren dat sport in al die kleine vechtsportschooltjes: "Sommigen zijn fan van Ellen Hoog of Kasper Dolberg, maar heel veel Amsterdamse kinderen hebben Rico Verhoeven als voorbeeld. Die diversiteit moeten wij faciliteren." 

Active design

D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig pleitte voor het behouden en waar nodig verbeteren van de topsportinfrastructuur in de hoofdstad. Meer investeren in sportfaciliteiten voor jongeren, uitbreiden van het Jeugdsportfonds en sportverenigingen vooral ook beschouwen als plekken waar mensen elkaar tegenkomen, waren andere prioriteiten die ook door de andere partijen werden onderschreven. Van der Burg stelde voor om zwemles als extra sport in het Jeugdsportfonds op te nemen en Rutger Klein Wassink van GroenLinks sprak zijn zorg uit over ROC-leerlingen die relatief minder sporten dan leeftijdsgenoten. Bovenal deed hij echter een oproep om sport breder te zien dan alleen verenigingssport en te zorgen voor een openbare ruimte die groen en dus uitnodigend is om te bewegen. Dat paste dan weer mooi bij het streven van de VVD naar active design; het zodanig inrichten van de openbare ruimte dat mensen ongemerkt worden gestimuleerd om meer te bewegen, zoals door het opnemen van hoogteverschillen en trappen op plekken die in het zicht liggen. Natuurlijk wel rekening houdend met mensen met een (lichamelijke) beperking, een doelgroep die overigens tijdens het debat nauwelijks ter sprake kwam. 

Internationale evenementen en sportnorm

De stelling dat Amsterdam jaarlijks minstens één topsportevenement moet binnenhalen, kon niet op de steun van de SP rekenen. Nicole Temmink verklaarde zich nader door te stellen dat publiek geld niet hiervoor bedoeld is en dat haar partij het geld liever uitgeeft aan extra sportvelden. Ook van belang voor de socialisten is schoolsport (volgens het highschoolmodel) en gezonde sportkantines. En dan de sportnorm, die verplichte (gemiddelde) vijf vierkante meter sportruimte per woning waarmee Amsterdam zich onderscheidt van alle andere gemeenten. De ervaringen met IJburg, waarbij na de bouw bleek dat het aantal sportmogelijkheden voor de inwoners toch wel erg beperkt was, was eind 2016 bij de bespreking van de Sportvisie 2025 aanleiding voor de oproep tot een sportnorm. Dat die norm nog altijd niet vastgesteld is, leidde tot enig geharrewar, waarbij duidelijk werd dat de reden daarvoor in de financiële hoek ligt. 

Sportakkoord

Die sportnorm zal er heus wel komen, misschien niet binnen twee maanden, maar dan toch wel zeker dit jaar. Dat is mooi, en hopelijk voor andere gemeenten ook aanleiding om daar een ambitie van te maken. Wat er van de andere ambities gaat uitkomen, zullen we moeten afwachten. In die zin was de uitsmijter van de avond heel welkom. CDA'er Marc Haverkamp liet zijn mededebaters het Amsterdams Sportakkoord ondertekenen: een lijst met goede voornemens waaronder het interessante voorstel om – en dat kan waarschijnlijk op veel bijval van sportverenigingen rekenen – de ozb- en erfpachtbetalingen op nul te zetten. Amsterdam heeft er dus een, nu alleen nog een landelijk sportakkoord.