25 dec

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

Toelichting:

Sport Toekomstverkenning en het lokale vraagstuk van sport

In september hebben RIVM en SCP de Sport Toekomstverkenning gepubliceerd. Deze verkenning laat zien dat de sport in 2030 voor grote uitdagingen kan komen te staan. Zo is bij gelijkblijvend beleid de kans groot dat Nederland zakt op de medailleladders en is in 2030 voldoende lichaamsbeweging niet vanzelfsprekend. Tegelijk brengen Virtual en Augmented Reality sportbeleving dichterbij. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen door minder leden en vrijwilligers. Dit vraagt om beleid en actie, maar welke van deze knelpunten daarbij prioriteit moet krijgen, hangt af van het perspectief op sport. In de Sport Toekomstverkenning schetsen we er vier: Presteren, Bewegen, Meeleven, Meedoen.
Meedoen en Bewegen zijn vooral het werkveld van de lokale beleidsmakers, Presteren en Meeleven vooral van de internationale sportorganisaties, marketingbedrijven en media. Op lokaal niveau richt het gemeentelijk sportbeleid zich de laatste jaren zo goed als geheel op gezondheid en meedoen in de maatschappij. Er is vrijwel geen tegenwicht vanuit Presteren en Meeleven. Andersom geldt dat op internationaal niveau er niet automatisch tegenwicht wordt geboden vanuit Meedoen en Bewegen. Dit kan op beide niveaus leiden tot een tunnelvisie.

Praktisch gezien vraagt de Sport Toekomstverkenning om samen na te denken over een aantal thema's op lokaal niveau. In dit Sportcafé Zuidoost hebben we een viertal thema's neergezet om verder over na te denken. Wat zijn onze ervaringen t.a.v. het thema? Welke kansen en mogelijkheden zien we? Uit de workshop zal een bevindingen en actieplan komen, wat in 2018 door een ieder die daar over mee wil doen, verder uitgewerkt zal worden.