25 dec

 • By Redactie Toekomst en Talent
 • In Overig
 • Commentaar Off

Toelichting:

In de workshop aandacht voor vitale sportaccommodaties en vitale sportverenigingen. Deze twee gaan in de regel samen.

Sport zorgt voor een verbinding. Doel is om de maatschappelijke rol van de sportverenigingen te stimuleren, te versterken en verder te ontwikkelen door middel van sport. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sport, naast een betere gezondheid of sociale contacten, ook en belangrijke rol in buurten of wijken kan vervullen. Dit moet leiden tot versterking van de sociale samenhang in de wijken en verbetering van de onderwijsprestaties van jongeren. Vitale sportverenigingen hebben een herkenbaar gezicht in de wijk en werken samen met relevante organisaties. Kortom: sport als maatschappelijk vliegwiel in de samenleving.

 • Ontwikkeling ‘Open Club’. En wat is de rol van de gemeente hierin:

  • De maatschappelijke oriëntatie en ondernemendheid van sportclubs is al enkele jaren onderwerp van beleid. Veel gemeenten, sportbonden en NOC*NSF stimuleren en ondersteunen deze beweging. Zelfs in het recente regeerakkoord is “de ontwikkeling van open sportclubs in wijken” opgenomen als speerpunt. Maar wat zou nu de rol van de gemeente moeten zijn bij het vitaliseren van verenigingen en het ontwikkelen van Open Clubs? 
  • En wat is de rol en verantwoordelijkheid van de partners hierin?
  • Wat is het Verdienmodel voor een ‘Open Club’

Kom meedenken in de workshop:

 • wat zijn je ervaringen t.a.v. het thema
 • welke kansen en mogelijkheden zie je t.a.v. het thema.

Uit de workshop komen bevindingen en acties (actieplan) welke we in 2018 als werkgroep (lees: betrokkenen=facultatief) verder gaan uitdiepen.