25 dec

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

Toelichting:

In Zuidoost zijn conform landelijk en stedelijk beleid, steeds meer sportaanbod en sportvraag naar sporten en bewegen voor specifieke doelgroepen. Denk aan de Dolphins, G-voetbal bij Zuidoost United, Walking Football (55+) bij Zuidoost United. Daarnaast is er een succesvol programma voor bewoners met overgewicht. Het blijkt dat aansluiten bij een specifieke doelgroep de drempel om te sporten en bewegen kleiner maakt. Voorwaarde is wel een enthousiast kader en benodigde faciliteiten om te sporten.

Wat kunnen we doen om de huidige specifieke doelgroepen te bestendigen; en welke vraag is er nog meer voor sporten en bewegen voor specifieke doelgroepen.

Kom meedenken in de workshop:

  • wat zijn je ervaringen t.a.v. het thema
  • welke kansen en mogelijkheden zie je t.a.v. het thema.

Uit de workshop komen bevindingen en acties (actieplan) welke we in 2018 als werkgroep (lees: betrokkenen=facultatief) verder gaan uitdiepen.