02 jul

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

Graag nodigen wij u mede namens Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit voor de kennisdag sport en duurzaamheid op donderdag 7 september 2017 in Omnisportcentrum Apeldoorn te Apeldoorn .

Kennisdag Sport en Duurzaamheid, Energie(k) besparen in de sport

De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven gestart om bestaande sportaccommodaties te verduurzamen en nieuwe sportaccommodaties energieneutraal te realiseren. De rijksoverheid, provincies, gemeenten en sportverenigingen zijn op  verschillende manieren aan de slag met energiebesparing en duurzame energie voor sport(accommodaties).

Bent u als gemeente verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van uw sportaccommodatie? Dan weet u dat sportaccommodaties veel energie verbruiken. En dat dit een stevige kostenpost is op de begroting van de gemeente en de sportverenigingen. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is aandacht voor duurzaamheid en energie van belang. Bij veel gemeenten leven rondom dit onderwerp vragen als:

  • Welke (beleid)aanpak blijkt in de praktijk te werken?
  • Waarom zou je als gemeente moeten inzetten op het verduurzamen van de sport?
  • Welke instrumenten kan je aanwenden als gemeente om bestaande en nieuw te bouwen sportaccommodaties te verduurzamen?
  • Wat is de rol van de gemeente en die van de sportvereniging en exploitanten in het verduurzamen van sportaccommodaties? Hoe organiseer je dit samenspel?
  • Wat kun je doen als gemeente om de lokale sport te enthousiasmeren en faciliteren om aan de slag te gaan?  Hoe zorg je voor bewustwording?
  • Wat kun je besparen door te investeren in duurzaamheid en welke subsidie- en financieringsmogelijkheden kun je hiertoe aanwenden?
  • Wat is de ‘next step’ als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie?

Veel vragen, maar er zijn minstens zoveel antwoorden. Er zijn tal van inspirerende voorbeelden van lokale revolving sportfondsen, gezamenlijke aanpakken, duurzame sportevenementen tot energieneutrale sportverenigingen en sporthallen.  Verder zien we dat er binnen en buiten de sport steeds meer aandacht komt voor onderwerpen als duurzaam bouwen, duurzaam inkopen en circulaire economie. Tijdens de kennisdag sport en duurzaamheid bieden we u een afwisselend programma waarin deze vragen en best practices aan bod komen.

U kunt zelf uw programma samenstellen waarbij u kiest uit onderwerpen als:  financiering en subsidies, circulaire economie , duurzaam aanbesteden, energiebesparend gedrag, energiebesparing via maatregelen, energieopwekking en monitoring. Verder zullen gemeenten en provincies hun aanpak aan u presenteren en zullen handvatten geboden worden om aan de slag te gaan

Programma

Onder leiding van dagvoorzitter Pieter Hilhorst, politicoloog en publicist, doorlopen we het programma:

Sport in transitie

Professor Derk Loorbach – DRIFT

Derk Loorbach is professor sociaaleconomische transities en directeur van DRIFT. In zijn lezing gaat hij in op de dynamiek van maatschappelijke transities op gebieden als energie, bouw, mobiliteit, zorg en bestuur. De rol van sport(verenigingen) daarin staat centraal. Door het verduurzamen van locatie en bedrijfsvoering, maar meer nog door een nieuwe rol te spelen als aanjager, verbinder, en vernieuwer in hun maatschappelijke omgeving. Dat vraagt wel een fundamentele verandering in cultuur, organisatie en gedrag richting proactief, extern samenwerkend vanuit eigen visie en agenda, en gericht op maximale maatschappelijke waardecreatie.

Een greep uit de workshops

Arnhem aan de slag met verduurzamen van sportaccommodaties

Nieuwbouw Sportzaal Zuid

Alternatieve financiering- en subsidiemogelijkheden

Energiebesparing sportverenigingen: wat leren we van 3 jaar inzet op energiebesparing in Rotterdam?

Financiering van duurzame investeringen

Erkende maatregelen energiebesparing

De route naar klimaatneutrale sportaccommodaties

Energiek v.v. Den Ham

Hoe maak je energiebesparing te gelde??

Duurzaamheid in realisatie en exploitatie van huisvesting middels innovatieve aanbesteding

Van groene naar blauwe gebouwen, de gebruiker centraal

Praktisch

Vanaf 9.00 uur wordt u ontvangen met koffie of thee en na de plenaire presentaties kunt u vijf rondes met workshops en presentaties bijwonen. Vanaf ongeveer 17:00 uur kunt u napraten tijdens de netwerkborrel en is er de mogelijkheid om te dineren.

Meer informatie over het exacte programma volgt.

Voor wie?

De kennisdag is bedoeld voor bestuurders, wethouders en beleidsambtenaren sport, duurzaamheid en/of milieu die zich willen inzetten voor het verduurzamen van het sportbeleid en sportaccommodaties. Verder zijn natuurlijk welkom vertegenwoordigers van sportondersteunende diensten, kennisinstituten, bedrijven en andere organisaties die zich inzetten op de thema’s sport, duurzaamheid en/of milieu.

Kosten

De kosten voor VSG-leden bedragen €180,-. Niet leden betalen €270,-. Young Professionals van een VSG-lidorganisatie betalen €117,- als zij samen met een senior van dezelfde organisatie aan de Kennisdag deelnemen. Deze bedragen zijn inclusief documentatie, koffie/thee en lunch en exclusief btw en diner.

Er is de optie om aansluitend aan het programma van de kennisdag te dineren. De extra kosten hiertoe bedragen €27,50,- exclusief btw.

Inschrijven

Inschrijven

Lees de voorwaarden