09 jun

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

Graag brengen we het stimuleringsbudget voor sport- en beweegaanbieders van het VWS programma Grenzeloos actief bij je onder de aandacht. Dit budget is beschikbaar voor het verbeteren van sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking op 430 locaties in Nederland.

Het stimuleringsbudget is een bijdrage voor ondersteuning en activiteiten van sport- en beweegaanbieders binnen een regio met als doel het uitbreiden en versterken van het sport- en beweegaanbod.

Voor dit stimuleringsbudget komen partijen in aanmerking met sport- en beweegaanbod passend voor mensen met een beperking. Het budget is dus ook beschikbaar voor aanbieders van sport- en beweegactiviteiten zonder competitie-element, buiten de georganiseerde sport of voor sportbonden die niet zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Aanvragen stimuleringsbudget          
Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is voor het uitbreiden en versterken van sport- en beweegaanbod wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt maximaal € 950 (inclusief BTW) per sport- en beweegaanbieder. De voorwaarden voor de aanvraag en het aanvraagformulier zijn hier te vinden.

Let op: bij de aanvraag is altijd instemming van de contactpersonen van sportbonden en/of van regiocoaches/provinciaal consulenten nodig.

Vragen of meer informatie?
Een voorbeeld van een sportaanbieder die sport en bewegen voor mensen met een beperking duurzaam en kwalitatief aanbiedt is Atletiekvereniging Sprint Breda. Ook de verhalen van No Limits Gym in Nieuwerkerk aan den IJssel en VC Hoofddorp geven een mooi beeld hoe je als sportaanbieder het sportstimuleringsbudget van Grenzeloos actief in kunt zetten.

Meer informatie over het programma Grenzeloos actief en het stimuleringsbudget vind je hier. Met vragen kun je terecht bij de contactpersonen van de werkgroep Grenzeloos actief via grenzeloosactief@nocnsf.nl.