21 apr

  • By Redactie Toekomst en Talent
  • In Overig
  • Commentaar Off

Op donderdag 1 juni 2017 wordt voor de achtste keer de Penning Sportraad Amsterdam uitgereikt. Hierbij roepen wij u allen op kandidaten voor te dragen.

Bij deze Penning staat niet de sporter centraal, maar een vrijwilliger, professional, bestuurder, vereniging of instelling. Door hen te lauweren hoopt de Sportraad ook andere Amsterdammers te motiveren en te inspireren om zich blijvend in te zetten voor de sport in onze stad.

DIEN UW VOORDRACHT IN

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar Amsterdammers die met durf, ambitie en inzet een grote bijdrage leveren aan de sport in Amsterdam.

Kent u een persoon of organisatie die voor deze bijzondere Penning in aanmerking komt? U kunt tot uiterlijk maandag 2 mei 2017 uw voordrachten indienen. Vervolgens wordt door de jury een shortlist van maximaal vijf genomineerde kandidaten opgesteld. Tijdens de uitreiking op 1 juni a.s. in de Stadsschouwburg zal bekend worden gemaakt wie van deze genomineerden de Penning in ontvangst mag nemen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Sportraad Amsterdam, tel: 020-251 8586 of per email: info@sportraadamsterdam.nl.