30 mei

Sporten is een belangrijk wapen in de strijd tegen overgewicht, sport zorgt voor een versterking van sociaal contact tussen Amsterdammers en sport is een belangrijke vorm van recreatie. Voor jong en oud. Amsterdam gaat het aanbod van sport en sportvoorzieningen verbeteren. Dat geldt niet alleen voor traditionele sporten, maar juist ook voor nieuwe vormen die sterk in populariteit toenemen. Amsterdam investeert de komende vier jaar 20 miljoen euro in haar sportinfrastructuur. Het college van B&W heeft ingestemd met de hoofdlijnennotitie sportaccommodaties 2015-2018. Met deze plannen wordt de sportinfrastructuur in de stad uitgebreid, versterkt en wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar sportvoorzieningen.

Aantal sporters groeit

Mede dankzij de inspanningen van de gemeente groeit het aantal sporters in Amsterdam nog steeds. Het college wil dit blijven ondersteunen door in te spelen op de toenemende en veranderde vraag. Aan de ene kant kiezen steeds meer volwassenen ervoor om op eigen tijd en plaats te sporten, de zogenoemde ongeorganiseerde sporter. En aan de andere kant blijven de verenigingen de belangrijkste plek voor de jeugd om te sporten. Momenteel staan een aantal verenigingsporten onder druk mede door gebrek aan ruimte.

Toegankelijke en bereikbare sport voor iedereen

Wethouder Eric van der Burg: “Ik ben groot voorstander van toegankelijke en bereikbare sport voor iedereen. Jong, oud, valide en minder valide Amsterdammers moeten makkelijk toegang hebben tot verschillende sporten. Maar sport is veel meer dan dat, ook het wegwerken van de wachtlijsten, meer ruimte voor sport in de openbare ruimte en extra aandacht voor urban sporten zoals free-running en skaten staan hoog op mijn agenda.” Het college richt zich hiermee op het intensiveren van het gebruik van sportaccommodaties, duurzaamheid en ruimte voor nieuwe sporten en innovatieve concepten. Daarnaast is er aandacht voor een aantal bijzondere sportaccommodaties en –plekken in Amsterdam. Hierbij kan gedacht worden aan accommodaties met een bijzondere geschiedenis zoals het Olympisch Stadion, een bijzondere plek zoals de Amsterdamse Bosbaan of een bijzondere vorm van samenwerking zoals het Centrum voor Topsport en Onderwijs.

Gezond en toekomstbestendig

Met de investeringen wil het college voortvarend aan de slag om een gezonde en toekomstbestendige sportinfrastructuur in Amsterdam te bouwen. Een aantal projecten is al concreet te benoemen, zoals de afronding van het Sportpark IJburg met een extra hockeyveld en voetbalveld, de ontwikkeling van sportvoorzieningen op Zeeburgereiland met een nieuwe sporthal bij IJburg 2 en extra sportvelden. Ook wordt onderzocht of dit een geschikte plek is voor een Urban Sportzone. En de ontwikkeling van de Sportas gaat verder zodat dit gebied een nog veiliger, aantrekkelijker en beter bereikbaar sportgebied wordt voor de Amsterdammers.

Sportaccommodatieplan

Met deze hoofdlijnennotitie Sportaccommodaties wordt vooruit gelopen op het nieuwe Sportaccommodatieplan. In dit plan worden de hoofdlijnen tot in detail uitgewerkt. Dit plan wordt in de eerste helft van 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd.