26 mei

Op 7 december reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, de Meer dan handen vrijwilligersprijzen uit. Met deze prijzen zet hij inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreekt hij zijn waardering uit voor de vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Inschrijven voor deze prijzen kan tot 18 september via www.vrijwilligersprijzen.nl.  

Voor wie?

Behalve landelijk en lokaal werkende vrijwilligersorganisaties en -projecten maken ook vrijwilligers die onmisbaar zijn (geweest) voor deze projecten kans op een prijs. De ingeschreven projecten en organisaties kunnen deze vrijwilligers voordragen voor de VriendenLoterij Passieprijs.

Waar let de jury op?

De jury let onder meer op de meerwaarde die organisaties en projecten hebben voor de maatschappij, de voorbeeldfunctie en of ze overdraagbaar zijn. Daarnaast kijkt ze ook naar wat een project nog meer oplevert, bijvoorbeeld verbetering van kennis en vaardigheden van de vrijwilligers en de samenwerking met andere partijen. Het vrijwilligersbeleid van het project of de organisatie wordt onder de loep genomen. Ook de mate van vernieuwing speelt een rol. De Passieprijs gaat naar de vrijwilliger die van onschatbare waarde is voor het project of de organisatie: er wordt onder meer gekeken naar de inzet, creativiteit, het enthousiasme en de resultaten die de vrijwilliger heeft bereikt voor het project.

Jury- en publieksprijzen

Alle inschrijvingen worden direct op www.vrijwilligersprijzen.nl gepubliceerd. De genomineerden worden op 1 november via deze site bekend gemaakt. Er zijn 3 categorieën met ieder 6 nominaties. In elke categorie wordt een winnaar gekozen door de jury én een door het publiek dat vanaf 1 november via de site een stem kan uitbrengen op de genomineerden. De juryprijzen voor de projecten en organisaties bedragen ieder € 5.000. De publieksprijzen € 2.000. De winnaars van de VriendenLoterij Passieprijs ontvangen een reischeque en zakgeld ter waarde van € 1.000 (juryprijs) of € 500 (publieksprijs).

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. De prijzen worden ondersteund door Vereniging NOV, VNG en de VriendenLoterij.

Meer informatie

De organisatie ligt in handen van Movisie. Voor meer informatie: www.vrijwilligersprijzen.nl, facebook.com/vrijwilligersprijzen of Nienke van Helden 030 7892197/06 22791807,  n.vanhelden@movisie.nl. Volg ons op Twitter via @Meerdanhanden #mdh15 of word lid van de linkedIngroep vrijwilligerswerk.