19 mei

BenW van Amsterdam wil 2 miljoen bezuinigen op Sport. Hiertoe hebben de Sportefeuillehouders bestuurlijke uitgangspunten geformuleerd zoals de burger centraal, meer efficiency, ontdubbelen van taken en werkzaamheden, het borgen van ‘couleur locale’ per stadsdeel en meer ondernemerschap.

BenW van Amsterdam wil 2 miljoen bezuinigen op Sport. Het college heeft daartoe uitgangspunten geformuleerd en wil bevoegdheden op sportgebied weer per stadsdeel weghalen.Couleur locale
Onlangs ontving het stadsdeel Amsterdam Noord het voorstel waarover BenW van Amsterdam op 19 mei as. een besluit wil nemen. De PvdA in Noord ziet de borging van de ‘couleur locale’ in het voorstel nergens terug en vindt dat dit voorstel weinig goeds voorspeldt.

Uitvoering
De PvdA kan zich vinden in het voornemen van het college om het beheer en het onderhoud van sportaccommodaties, het sportloket en facilitaire zaken te centraliseren. Maar de partij vindt dat de uitvoering decentraal door de stadsdelen moet worden gedaan, zonder kwaliteit in de dienstverlening aan de accommodaties, sporters, sportende schooljeugd en sportverenigingen in te leveren.

Bouwsteen
Het is volgens de partij belangrijk dat sport per stadsdeel ingericht blijft worden. Sportbuurtwerk en sportstimulering werken nauw samen in Stadsdeel Noord en kunnen hun werk effectief doen en vormen een belangrijke bouwsteen voor de ‘dragende samenleving’ in Noord. Deze is belangrijk om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling en daarmee voor de inwoners van stadsdeel Noord.

Bezuinigingstaakstelling
Het college stelt voor om de bevoegdheden bij de stadsdelen weg te halen. De PvdA in Noord stelt echter dat deze niet voor niets per stadsdeel zijn ondergebracht omdat de stadsdelen veel dichter bij de bewoners staan. “Bovendien kun je als BenW niet een jaar na invoering van het systeem van stadsdelen en bestuurscommissies even terloops een onderdeel wijzigen, uitsluitend om een