19 jun

Investeren in speelruimte kan op termijn leiden tot een reductie in zorg-, ziekte- en arbeidskosten en een stijging in inkomen. Nu beweegt driekwart van de kinderen te weinig, ondermeer door onvoldoende sport- en speelmogelijkheden in hun directe woonomgeving.

Tussen de voordeur en de schoolbanken is nog veel beweeg- en gezondheidswinst te halen door speelruimte op maat in te richten, activiteiten te organiseren en de speelruimte schoon, veilig en bereikbaar te maken. Speelruimte is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van kinderen, maar ook voor het leefklimaat in de buurt. Dit concludeert TNO uit een literatuuronderzoek dat zij samen met de Branchevereniging Spelen uitvoerde.

Op donderdag 14 juni werden de resultaten van de literatuurstudie gepresenteerd aan ruim honderd professionals vanuit gemeenten, onderwijs, ontwerpers, adviesbureaus en speeltoestellenleveranciers. Diverse sprekers toonden het maatschappelijke en economische belang van buitenspelen via feiten, cijfers, successen en resultaten uit de praktijk. Het seminar was georganiseerd door de Branchevereniging Spelen, TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Buitenspelen bron plezier, gezondheid en welvaart

“Buitenspelen helpt kinderen om gezond volwassen te worden met respect voor de ander en met oog voor de omgeving”, aldus TNO-er Sanne de Vries. “Ieder kind – arm of rijk – zou op loopafstand van zijn huis moeten kunnen buitenspelen, op de stoep, op een plein, in het groen of op een formele speelplek. Buitenspelen is een belangrijke bron van energie, een bron van plezier.”

Er is in de literatuur sterk bewijs dat buitenspelen de kans op overgewicht en chronische aandoeningen verlaagt. Daarnaast bevordert buitenspelen de ontwikkeling van sociale, motorische, en cognitieve vaardigden en vergroot het de kans op het halen van een hoger opleidingsniveau. Ook de buurt heeft baat bij speelruimte. Het heeft een verbindende werking. Het biedt kinderen en andere buurtbewoners de gelegenheid anderen te ontmoeten, samen te bewegen en samen te werken. Het bevordert de integratie en verbetert de leefbaarheid van een buurt.

Groen, openbare ruimtes en speelplekken kunnen tevens een waarde verhogend effect hebben op huizenprijzen. Zo levert de aanwezigheid van een park of plantsoen binnen 50 meter van een woning volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 25 euro per m² woonoppervlak op in een stedelijke omgeving. Play England heeft becijferd dat elke pond die geïnvesteerd wordt in een speelplek over een periode van 20 jaar 1,32 pond aan economische baten oplevert door een reductie in de zorg- en ziektekosten en een stijging van het opleidingsniveau en inkomen door buitenspelen. Kortom: buitenspelen loont.